Mỏ Nhọn

MR1: Mày thấy nhỏ bạn mới của tao thế nào?MR2: Nhìn xa thấy cũng mi nhon.MR1: Còn nhìn gần?MR2: Nhìn gần thì thấy… mỏ nhọn..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghệ thuật sống,truyện cười,truyện hay,truyện ma,truyện ngắn,truyện tiểu thuyết,truyện tranh,truyện phật giáo,truyện ngụ ngôn,truyện cổ tích

MR1: Mày thấy nhỏ bạn mới của tao thế nào?MR2: Nhìn xa thấy cũng mi nhon.MR1: Còn nhìn gần?MR2: Nhìn gần thì thấy… mỏ nhọn..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghệ thuật sống,truyện cười,truyện hay,truyện ma,truyện ngắn,truyện tiểu thuyết,truyện tranh,truyện phật giáo,truyện ngụ ngôn,truyện cổ tích