Lý do

– Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ? – Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập… – Còn cái móc sắt ở tay ông? – Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu đời… – Thế còn con mắt ạ? – Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt ta… – Nhưng đâu có thể làm mù được? – Đó là ngày đầu tiên ta được lắp cái móc sắt thay bàn tay.

Trong công viên, 1 tên cướp biển già bị què, cụt tay, chột mắt và 1 cậu bé ngồi chung trên ghế đá:

– Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ?
– Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập…
– Còn cái móc sắt ở tay ông?
– Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu đời…
– Thế còn con mắt ạ?
– Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt ta…
– Nhưng đâu có thể làm mù được?
– Đó là ngày đầu tiên ta được lắp cái móc sắt thay bàn tay.