Lừa đội lốt sư tử

Lừa khoác bộ da sư tử vào và tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là con sư tử thật. Người và gia súc bỏ chạy. Một cơn gió thổi tới. Bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến nện cho lừa một trận nhừ tử.