Lời khuyên

LỜI KHUYÊN

 

Trong khu rừng nọ, có một con Khỉ. Một hôm trời lạnh, Khỉ rét run run bần bật bèn nghĩ cách sưởi ấm, nhưng không đào đâu ra lửa. Vừa lúc đó có một con đom đóm bay qua. Khỉ nhanh như chớp vồ ngay đom đóm đút vào nắm cỏ rơm vừa kiếm được và phồng má trợn mắt ra sức thổi lửa.

Trên cành cây gần đấy có một con Chim. Chim nhìn Khỉ thổi lửa bảo:

– Anh làm gì thế! Đấy có phải là lửa đâu mà thổi chỉ tổ mệt xác thôi anh ạ!

Nhưng Khỉ không nghe, cứ thổi vào đom đóm. Chim định bay đến gần Khỉ để giảng giải cho y hiểu. Có một người đi đường qua đó đoán biết câu chuyện bèn bảo Chim:

– Đồ ngu xuẩn! Mày mà bay lại chỗ Khỉ thì nó lập tức xé xác mày cho mà xem. Đừng dại.

Chim không nghe lời, cứ bay lại gần Khỉ, nhưng nó chưa kịp đậu xuống đất, Khỉ đã chộp ngay lấy và bẻ gãy đôi chân.

Vừa lúc đó, từ trong bụi cỏ có đom đóm, một con Rắn bò ra và cắn chết Khỉ ngay.

Người đi đường thấy vậy nói:

– Ai không nghe lời khuyên có thiện ý bao giờ cũng bị như vậy.