=Menu

Lời khuyên chân thành

LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH

 

Một cô gái cho mình có tài năng về nhạc, tìm đến một nhạc công nổi tiếng và nói:

– Thưa ông, tôi muốn chơi cho ông nghe một vài bản nhạc nào đó, ông cho phép chứ?

– Được thôi, tôi luôn sẵn sàng – Nhạc sĩ đáp.

Cô gái ngồi trước đàn dương cầm và gõ mấy bản nhạc liền. Chơi xong, đậy nắp đàn lại, cô gái hỏi:

– Thưa, ông có thể khuyên tôi một điều gì khi nghe tôi đàn.

Nhạc Sĩ trả lời:

– Cô biết không, tôi đã nghĩ về điều cô định hỏi. Cô đi lấy chồng có phải tốt hơn nhiều không?

 

0 comments… add one

Leave a Comment