Lại mổ nữa!

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:- Lạy Chúa, thế là xong rồi! – Đừng tưởng bở, Người bệnh nằm cạnh nói : Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy! Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: – Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn! Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng: – Có ai nhìn thấy cái kính của tôi đâu không? ???.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:- Lạy Chúa, thế là xong rồi! – Đừng tưởng bở, Người bệnh nằm cạnh nói : Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy! Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: – Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn! Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng: – Có ai nhìn thấy cái kính của tôi đâu không? ???.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán