Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:

 

– Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

 

– Dạ, con con…

 

– Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.