=Menu

Học sinh thời @

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: – Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé! Cô giáo ngừng lại hỏi: – Các con có biết bác nông dân nói gì không? Tèo giơ tay: – Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

0 comments… add one

Leave a Comment