Hiện tại và tương lai

– Mai: nhìn bạn là tôi đoán tương lai bạn sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.
– Tùng: Vậy ư.
– Mai: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay!