Hè và đông

– Tí: Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè? – Tèo: Dễ ợt. Mùa nóng nằm ngoài hè thì mát – Tí: Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông? – Tèo: Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao

– Tí: Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè?
– Tèo: Dễ ợt. Mùa nóng nằm ngoài hè thì mát
– Tí: Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông?
– Tèo: Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao