Gọi điện

– Tèo: Làm thế nào để biết số điện thọai của cái Lan bây giờ nhỉ? – Tồ: Cậu gọi điện đến nhà nó mà hỏi. – Tèo: Hỏi cũng như không!

– Tèo: Làm thế nào để biết số điện thọai của cái Lan bây giờ nhỉ?
– Tồ: Cậu gọi điện đến nhà nó mà hỏi.
– Tèo: Hỏi cũng như không!