Gà mái và những quả trứng vàng

Con gà mái của ngời chủ nọ đẻ ra những quả trứng vàng. Người chủ muốn có ngay thật nhiều vàng liền đem giết con gà (anh ta nghĩ là trong bụng gà có cả một cục vàng to tướng) nhưng con gà cũng lại chẳng khác gì những con gà mái khác.