Đoán sai

– Tí: Vì sao cậu không rửa mặt? Đến sáng nay cậu ăn gì tớ đều có thể nhận ra!
– Tèo: Cậu đoán thử xem sao?
– Tí: Trứng gà!
– Tèo: Cậu đóan sai rồi. Tớ ăn trứng gà từ sáng hôm qua!
– Tí: Trời ơi là trời?!!