Danh ngôn Phẩm chất 12

Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê.

Ngạn ngữ Đức


Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó, thì món quà ấy mang một ý nghĩa mà bạn không ngờ.

Khuyết danh