Danh ngôn Lạc quan 1

When it is dark enough, you can see the stars.
Khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao.

Charled A. Beard


Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A word of optimism and hope. A “you can do it” when things are tough.
Một vài thứ trên thế gian này còn mạnh hơn một cú đẩy cật lực. Một nụ cười. Một từ thể hiện sự lạc quanhy vọng. Một câu nói “bạn có thể làm được ” khi mọi việc trở nên khó khăn.

Richard M De Vos


If you see the troubles coming down the road, you can be sure that nine will run into the ditch before they reach you.
Nếu bạn thấy mười rắc rối đang đổ xuống đường, bạn có thể chắc rằng chín rắc rối sẽ rơi xuống mương trước khi chúng tới được chỗ bạn.

Calvin Coolidge