Dài gấp ba lần

Sau bài thuyết trình, tổng giám đốc cáu kỉnh nói với cô thư ký:

– Tại sao cô chuẩn bị bài phát biểu dài thế kia chứ! Đã dặn viết ngắn gọn thôi, có thấy người ta ngáp và ngủ gật không?

– Vâng… em xin lỗi. Tại vì em trót kẹp nhầm cho sếp cả ba bản copy của cùng một bài.