Còn tệ hơn là đánh rơi

Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi:

 

– Tối hôm qua tôi ở đây phải không?

 

– Đúng đấy!

 

– Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền?

 

– Khoảng 80 bảng.

 

– Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó.