Chưa có ai

Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi:

Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi:

 

– Sao ông lại để tay bẩn thế kia?

 

– À, tại vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu.