Chữ đẹp

– Quỳnh: Chữ của cậu viết đẹp lắm Tí à! – Tí: Thế hả? – Quỳnh: Nhìn vô đó muốn… – Tí: Muốn gì ? – Quỳnh: Muốn mù – Tí: (nổi giận)

– Quỳnh: Chữ của cậu viết đẹp lắm Tí à!
– Tí: Thế hả?
– Quỳnh: Nhìn vô đó muốn…
– Tí: Muốn gì ?
– Quỳnh: Muốn mù
– Tí: (nổi giận)