Chỗ chồng tôi sờ đêm qua

– Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!

Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, bà vợ cho gọi thợ sơn đến:

– Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!

Người thợ gãi tai, ngó quanh rồi ấp úng:

– Dạ ! Sợ ông nhà về bất thình lình…