Chim cun cút và người săn

Chim cun cút sa lưới của ngời săn bèn lên tiếng van xin người săn thả nó ra: – Ông cứ thả tôi ra – nó nói – tôi xin hầu hạ ông. Tôi sẽ nhử những con cun cút khác vào lưới cho ông. – Hừm, cun cút ơi – người săn nói – bình thờng ta cũng chẳng thả mày ra, còn bây giờ lại càng không. Ta sẽ vặn cổ mày vì mày muốn phản lại đồng loại