=Menu

Chỉ 1 con thôi

– Ồ không, tôi chỉ bán có một con thôi, nhưng hàng triệu lần.

Triệu phú 95 tuổi tiết lộ bí quyết làm giàu của mình:

– Từ bé đến giờ tôi chỉ chuyên bán chim bồ câu đưa thư.

– Thế thì cụ phải bán đến hàng triệu con chim rồi nhỉ?

– Ồ không, tôi chỉ bán có một con thôi, nhưng hàng triệu lần.

0 comments… add one

Leave a Comment