=Menu

Chào hỏi

– Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước? – Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ! – Cô: Rồi tiếp theo là gì? – Tèo: là bấm Enter

– Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
– Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
– Cô: Rồi tiếp theo là gì?
– Tèo: là bấm Enter

0 comments… add one

Leave a Comment