Cáo và sếu

Cáo mời Sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sếu chẳng ăn được chút gì, thế là Cáo một mình chén sạch. Sang ngày hôm sau Sếu mời Cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn Sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.