Ca dao

Ca dao Việt Nam 4

Ai về em gởi bức thơ Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao Non kia ai đắp mà cao Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu Ăn cây sung ngồi gốc cây sung Lấy anh thì lấy, nằm

Ca dao Việt Nam 3

Ai ơi chí ở cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Dù ai nói Đông nói Tây, Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng Ai phụ tôi có đất trời chứng giám Phận tôi nghèo, tôi

Ca dao Việt Nam 2

Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần Ai ơi chơi lấy kẻo già Măng mọc có lứa người ta có thì Chơi xuân kẻo hết xuân đi Cái già sòng sọc nó thì

Ca dao việt nam 1

Ai ai cũng tưởng bậu hiền Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai Ai đem con sáo sang sông Để cho con sáo sổ lồng bay cao Ai đi bờ đắp một mình Phất phơ chiếc áo giống hình