Bố mẹ nói chuyện thế nào?

– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

Cô giáo hỏi học sinh:

 

– Đề bài là “cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?

 

– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.