Bay nhanh…

Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.

 

Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

 

Đại bàng B :  Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.