Bài tập làm văn

– Thật là quá đáng!- Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?- Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

– Thật là quá đáng!- Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?- Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán